VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ „TEN DRUHÝ ŽIVOT“ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ DUKOVANY

Jako další pokračování článků pod čarou, Vám chci přiblížit atmosféru výstavy fotografií z vojenských misí, pořádaných pod záštitou ministra obrany Martina Stropnického, tentokrát z Dukovan. Série výstav byla zahájena na hradě Špilberk v Brně a na něj navázala výstava v Olomouci. Její pokračování v současné době probíhá v prostorách Jaderné elektrárny Dukovany, odkud poputuje do Ostravy, dále do Lednice a Třeboně. Zakončení putovní výstavy se uskuteční v Praze.

Celý cyklus nese název „Ten druhý život“ a jednotlivé termíny výstav uvádím v přiloženém letáku. Informace můžete také získat na https://www.facebook.com/tendruhyzivot/

tdzdukovany1dukovany2

Z některých fotografií jde až mráz po zádech, v očích dětí vidíme beznaděj. Z fotografií na návštěvníky dýchne atmosféra smutku po domově, rodině, lásce, ale také důvěra jeden v druhého a přátelství vojáků na celý život.

Ještě chci zdůraznit, že dalším důležitým okamžikem v rámci průběhu dne zahájení výstavy fotografií bylo slavnostní dekorování přítomných vojáků medailemi, udělenými ministrem obrany Martinem Stropnickým, pod jehož záštitou se celá výstava konala.

dukovany3

Přítomní návštěvníci, převážně z mužských řad neváhali a osobně si vyzkoušeli na propagačním stánku zbraně a potěžkali si neprůstřelné vesty. Neodolala ani paní ředitelka naší nadace a vyzkoušela si, jak je taková vesta těžká. Neopomněla přitom v žertu zamířit samopal na přítomné přátele a spolupracovníky, kteří pozorně sledovali její počínání. Na záběry z této její jedinečné zkušenosti se můžete podívat v naší galerii.

dukovany4

Výstavu „Ten druhý“ život zahájil tiskový mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany Jiří Bezděk a u mikrofonu se postupně vystřídali další osobnosti včetně paní ředitelky Nadačního fondu NIKÉ, která podtrhla zásluhu nadace na uspořádání této výstavy. Její vize byla splněna a doufám, že další akce v rámci projektu pomoci veteránům budou následovat.

dukovany5

Jednou z nich je prosazení realizace Centra pro válečné veterány „Na křídlech“, které má být v objektu na ulici Dobrovského v Brně. Tato idea vznikla na podzim roku 2015. Ředitelka Nadačního fondu NIKÉ paní Miloslava Vepřeková ve spolupráci s Armádní servisní p. o., Univerzitou obrany Brno a Vojenskou nemocnicí p. o. v Brně přišla s myšlenkou založení denního centra nejen pro válečné veterány, ale i pro rodiny vojáků, kteří se z válečných misí již nevrátili. Zbývá jen držet palce, aby se tento projekt uskutečnil co nejdříve.