VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ „TEN DRUHÝ ŽIVOT“ V BRNĚ NA HRADĚ ŠPILBERK

Putovní výstava fotografií „Ten druhý život“ pod záštitou ministra obrany Martina Stropnického a primátora Statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála byla zahájena dne 30. 5. 2016 v Brně na hradě Špilberk. Ukázalo se, že atmosféra barokní kaple, ve které se výstava uskutečnila, ještě více umocnila dojem z vystavených válečných fotografií.

Vernisáž zahájil Vojenský umělecký soubor Ondráš a následovala hradní zvonkohra. Po ní se ozval pěvecký sbor Kampanela a moderátor pan Jan Adámek se ujal úvodního slova, aby uvítal pana ministra obrany MgA. Martina Stropnického a primátora města Brna Ing. Petra Vokřála. Kromě těchto osobností našeho veřejného života na výstavě promluvil také náčelník generálního štábu Josef Bečvář a československý válečný veterán generál Emil Boček.

Mimo jiné také poukázali na základní myšlenku celé výstavy, kterou plně vystihuje její název „Ten druhý život“. Padla také slova o dlouhodobém projektu realizace Centra pro válečné veterány pod názvem „Na křídlech“. Tato idea vznikla na podzim roku 2015. Ředitelka Nadačního fondu NIKÉ paní Miloslava Vepřeková ve spolupráci s Armádní servisní p. o., Univerzitou obrany Brno a Vojenskou nemocnicí p. o. v Brně přišla s myšlenkou na založení denního centra nejen pro válečné veterány, ale i pro rodiny vojáků, kteří se z válečných misí již nevrátili.

Pro ty z vás, kteří se výjimečné výstavy nemohli zúčastnit, předkládám na závěr pozvánku s uvedením dalších termínů a míst po celé republice, na kterých se tato výstava uskuteční. Další informace můžete také získat na https://www.facebook.com/tendruhyzivot/. Slavnostní zakončení putovní výstavy „Ten druhý život“ bude ve dnech 6. 9. – 29. 9. v prostoru severních arkád starého královského paláce Pražského hradu.

Dle pochvalných názorů lze otevřeně konstatovat, že se výstava opravdu povedla a zbývá jen poděkovat pořadatelům i účinkujícím za jejich obětavou práci.

Miloslava Vepřeková, ředitelka Nadačního fondu NIKÉ a spolupořadatelka celé akce.

tdz