Výroční zpráva 2010

Vážení a milí přátelé,

rok 2010 si budeme nepochybně pamatovat jako rok ne právě lehký, silně poznamenaný ekonomickou krizí.

Snahou nadačního fondu NIKÉ v roce 2010 bylo, aby jeho práce byla přehledná, transparentní a smysluplná. Získávání finančních prostředků bylo v uplynulém krizovém roce velice náročné, a o to více jsme rádi, že se nám podařilo získat a poskytnout pomoc potřebným. Stále se učíme, a tak díky našim projektům jsme získali mnoho cenných zkušeností.

Velmi si vážíme podpory, kterou společně s námi poskytují všichni sponzoři, dárci a dobrovolní spolupracovníci, jejichž velkorysost a neúnavná činorodost dává sílu a naději všem potřebným a nám všem.

S úctou

Miloslava Vepřeková
ředitelka Nadačního fondu NIKÉ

Výroční zpráva 2010 ke stažení