Výroční zpráva 2009

Vážení přátelé,

již popáté Vám předkládáme k nahlédnutí výroční zprávu Nadačního fondu NIKÉ.
Zamýšlím se nad uplynulými měsíci. Všichni jsme byli svědky mnoha katastrof, které poznamenaly naši Modrou planetu a všechny, kteří jsme její součástí.
Zemětřesení, povodně, ekologické katastrofy,hospodářská krize. Nikdo z nás si nedokáže představit, kolika miliónům lidí převrátily tyto tragédie život vzhůru nohama.
Přesto věříme na světélko na konci dlouhého tunelu. Tím světélkem jsme my všichni, kterým není lhostejné utrpení druhých.

Díky všem!

Miloslava Vepřeková
ředitelka Nadačního fondu NIKÉ