Výroční zpráva 2008

Vážení přátelé,

otevřením výroční zprávy Nadačního fondu NIKÉ za rok 2008 jsme konfrontování s projekty, které se mohou zdát v dnešní době téměř zbytečné. Vždyť slyšíme, jak se naše společnost dostává na ekonomický vrchol, prosazujeme se na zahraničních trzích. Co tedy bychom mohli ještě chtít více? To je všechno možná i pravda. Jsme si ale vědomi i té druhé stránky skutečnosti v celé společnosti?

Charitativní organizace svým přístupem a postojem, pomáhají právě těm opomíjeným, vnitřní motivací naší služby je vědomí solidarity se všemi, kdo potřebují pomoc. Nesmíme vidět jen sebe, ale vnímat citlivě a s porozuměním zejména potřeby druhých.

Děkujeme všem dárcům a sponzorům, všem příznivcům, kteří chápou potřebu naší práce, důvěřují nám, a proto nás podporují.

Jsem moc ráda, že mohu být součástí charitativního díla, že jsem poznala mnoho obětavých lidí, kteří dávají přednost práci pro druhé, před svým vlastním pohodlí.

Díky všem!

Miloslava Vepřeková

ředitelka Nadačního fondu NIKÉ