Výroční zpráva 2006

Motto:

„…… často říkáte „Dal bych rád, ale jen těm, kdo si to zaslouží“. Stromy ve Vašem sadu to neříkají …… Dávají, aby mohly žít, neboť nedat, znamená zahynout. Ten, kdo je hoden toho, aby dostal své dny a noci, je hoden i toho, aby dostal od Vás vše ostatní. Vše co máte, bude jednoho dne rozdáno. Proto dávejte nyní, aby doba dávání byla Vaše, ne Vašich dědiců.

                                                                                                    Chalil Džibrán

Vážení přátelé,

již podruhé Vám Nadační fond NIKÉ předkládá svou Výroční zprávu. V roce 2005 jsme se snažili upevnit profesionalitu naší práce a naplnit poslání, ke kterému nás vede naše přání pomáhat. Láska k životu byla, je a jistě bude vždy předmětem úvah významných osobností, filozofů, ale i nás všech. Žijeme ve světe velkých přeměn i velkých kontrastů, bohatství a bídy. Ať chceme nebo ne, ve středu našeho veškerého snažení by měla být šťastná rodina. Děti, jako nositelé dalších pokolení, ale i naši rodiče a prarodiče – všichni, kteří se zasloužili o naše bytí. Pro Nadační fond NIKÉ je pomoc, hlavně těm, co trpí z různých příčin, prioritní oblastí. Dovolte mi prosím poděkovat Vám všem, kteří jste se připojili k naší myšlence a nesou s námi symbolický oheň bohyně NIKÉ, který je spojením mezi světem zdravých a nemocných. Protože existuje jen jeden svět, a to svět nás lidí.

Ing. Kupčeková Marcela

předsedkyně správní rady Nadačního fondu NIKÉ