Výroční zpráva 2005

Vážení přátelé,

vítám Vás při čtení výroční zprávy za rok 2005.  Rok 2005 vnímám jako  přelomový směrem k profesionalizaci a stabilitě. Posláním našeho nadačního fondu je pomáhat všem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Svým způsobem se nadační fond snaží  o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání,  ochranu  lidských  práv  a všeobecně  uznávaných humanitárních hodnot. Nadační fond NIKÉ působí na celém území České republiky.

Chtěla  bych  proto  poděkovat  všem,  kteří  se na  naší filosofii podílejí a chci věřit, že jsou se směrem,  kterým  se ubíráme spokojeni, a že se nám daří rozvíjet ideály a přání, které stály za zrodem Nadačního fondu NIKÉ.

Našemu týmu přeji, aby si i nadále uchoval nadšení a elán, který tvoří nezaměnitelnou atmosféru charity a dál nesl pochodeň, která byla zažehnuta před dvěma lety.

Ing. Kupčeková Marcela
zakladatelka a předsedkyně správní rady
Nadačního fondu NIKÉ