Veřejná sbírka č.j. S-JMK 66660/2008/OSO

Na základě osvědčení Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 21.5.2008, byla nadačnímu fondu Niké povolena sbírka č.j.S-JMK 66660/2008/OSO na období od 20.6.2008 do 31.5.2011.

S místem konání Česká republika a za účelem získání finančních příspěvků:

zajištění projektů spočívajících v materiálním a technickém vybavení stacionářů, ústavů, dětských domovů, oddělení nemocnic na území ČR,
projekty sloužící na podporu etnických menšin,
projekty na podporu a rozvoj péče o děti v nemocničních zařízeních na území ČR,
projekty na podporu center pro integraci postižených dětí mezi zdravé děti na celém
území ČR,
projekty na podporu a rozvoj péče o seniory a jejich důstojné stáří,
získání finančních prostředků VS 1111 za účelem pořízení léků a zdravotních pomůcek na
záchranu zdraví a života dětí trpících spinální muskulární atrofií – SMA.

Sbírka byla ukončena ke dni 28.2.2011 a za dobu konání sbírky od 20.6.2008 do 28.2.2011 č.j. S-JMK 66660/2008/OSO byly shromážděny finanční prostředky v celkové výši 966.822,71Kč.

Dle ust. § 2 odst. 4 zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách seznamujeme veřejnost s konečným vyúčtováním sbírky a jejím využitím:

– z celkové částky byly pod VS 1111 získány finanční prostředky ve výši 913.900,- Kč, v souladu s účelem sbírky bylo využito 955.839,01Kč za účelem pořízení léků a zdravotních pomůcek na záchranu zdraví a života vázaných k VS 1111

– zbývající finanční prostředky ve výši 52.922,71Kč byly rovněž využity v souladu s ostatními povolenými účely sbírky

„ Děkujeme všech dárcům “