TALENT LA SOPHIA

Nadační fond NIKÉ je zapojen do akcí projektu Talent La Sophia, který pořádá již několik let Občanské sdružení Talent La Sophia. Cílem je pomáhat talentovaným opuštěným dětem umožnit rozvoj jejich hudebního nadání, poskytnout jim kvalitní vzdělání v tomto oboru a připravit jim co nejlepší start do budoucího samostatného života. Osobností, která tuto tuto akci zaštiťuje je Yvetta Blanarovičová. Brněnské kolo za účasti NF NIKÉ proběhne 8. 5. 2011 v sále Kulturního domu Semilasso, tímto děkujeme i společnosti Glanc, s.r.o.