Údaje platné ke dni: 29. září 2016 06:10

Výpis

nadačního fondu z nadačního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl N, vložka 273

Datum zápisu: 18. října 2004
Spisová značka: N 273 vedená u Krajského soudu v Brně
Název: Nadační fond NIKÉ
Sídlo: Brno, Dvořákova 44/14, PSČ 602 00
Identifikační číslo: 269 42 879
Právní forma: Nadační fond
Účel nadačního fondu: 

Shromažďování a poskytování finančních prostředků, organizování sbírek,
finanční a hmotné sponzorování na podporu v oblastech: vzdělání, kultury,
zdravotní péče, péče o sociálně potřebné, péče o zdravotně postižené, péče o
seniory, péče o nemocné děti, podpora pěstounských rodin.
Pořádání kulturních, společenských, sportovních a benefičních akcí, pořádání
výstav a koncertů.
Organizační zajištění výchovně vzdělávací, kvalifikační a rekvalifikační činnosti.
Podpora kulturních a vzdělávacích projektů.
Humanitární a rozvojová pomoc v zahraničí i v tuzemsku.
Česká pylová informační služba. Pomoc pylové informační službě při zajištění
provozu (finančním) monitorovacích stanic.

Správní rada:

člen správní rady:
OTAKAR KLUCH, dat. nar.27. října 1941
Jedlová 190/26, Jundrov, 637 00 Brno
Den vzniku členství:19. května 2016
člen správní rady:
DAGMAR BROŽOVÁ, dat. nar.18. července 1983
Slovinská 1662/5, Královo Pole, 612 00 Brno
Den vzniku členství:19. května 2016
člen správní rady:
JAN NOLČ, dat. nar.29. března 1984
Vránova 967/67, Řečkovice, 621 00 Brno
Den vzniku členství:19. května 2016

Způsob jednání jménem nadačního fondu:

Jménem nadačního fondu jedná a podepisuje předseda nebo člen
správní rady samostatně.
Podepisování za nadační fond se děje tak, že k názvu nadačního
fondu připojí svůj podpis předseda nebo člen správní rady.

Zakladatel:

MARCELA ROTTER, dat. nar.15. dubna 1973
č.p. 300, 793 36 Malá Morávka
prof. MUDr. HANA HRSTKOVÁ, CSc., dat. nar.6. dubna 1944
Mathonova 915/62, Černá Pole, 613 00 Brno
PAVEL ZABADAL, dat. nar.30. listopadu 1958
Elplova 2082/36, Líšeň, 628 00 Brno

 

Nadační kapitál:

5 000,- Kc
Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Krajský soud Brno