logo

S P R Á V N Í  A  D O Z O R Č Í  R A D A  N A D A Č N Í H O  F O N D U  N I K É

SPRÁVNÍ RADA NADAČNÍHO FONDU NIKÉ jmenovaná dne 16. června 2016

1. Jan Nolč – předseda správní rady
2. Otakar Kluch – člen správní rady
3. Dagmar Brožová – člen správní rady

DOZORČÍ RADA NADAČNÍHO FONDU NIKÉ jmenovaná dne 27. července 2016

1. Bc. Michal Švagerka – předseda dozorčí rady
2. Pavla Božková – člen správní rady
3. Marek Němec – člen správní rady

Děkujeme za Váš zájem a podporu
číslo účtu: 4200039303/6800
SBERBANK CZ, a. s.