Skip to content

Správní a dozorčí rada

logo

S P R Á V N Í  A  D O Z O R Č Í  R A D A  N A D A Č N Í H O  F O N D U  N I K É

SPRÁVNÍ RADA NADAČNÍHO FONDU NIKÉ jmenovaná dne 29. dubna 2019

1. Miloslava Vepřeková – předseda správní rady
2. MUDr. Hana Ryšavá – člen správní rady
3. Alena Mazalová – člen správní rady

DOZORČÍ RADA NADAČNÍHO FONDU NIKÉ jmenovaná dne 29. dubna 2019

1. Pavla Božková – předseda dozorčí rady
2. Hana Palasová – člen správní rady
3. Silvie Šitavancová – člen správní rady

 

Děkujeme za Váš zájem a podporu

Číslo účtu: 6225693319/0800
ČESKÁ SPOŘITELNA CZ, a. s.

Číslo transparentního účtu: 6225695349/0800

ČESKÁ SPOŘITELNA CZ, a. s.