Close
Skip to content

O nás

 

Co vás ihned napadne, když někdo vysloví slovo Niké?

 Fotbalový fanoušek si představí nádhernou zlatou sošku jako odměnu vítězům finále mistrovství světa. Někdo jiný zase okřídlenou bohyni vítězství starých Řeků.

pic1

NIKÉ však není jen pouhé slovo, vyjadřující tyto pojmy – je mnohem více.
Představuje vítězství a zároveň i naději pro spoustu potřebných.

logo


Na tuto naději můžete přispět i vy, pokud vložíte finanční částku na účet

4200039303/6800

SBERBANK CZ, a. s.

pic2

Nadační fond NIKÉ vynakládá veškeré úsilí na pomoc všem, kteří strádají jak po stránce materiální nebo emociální, ale také na podporu jednotlivců v jejich tíživých sociálních či ekonomických situacích, způsobených nepředvídatelnými událostmi.

 

Program nadačního fondu zahrnuje:

–  u seniorů naplnit individuální potřeby klientů, docílit toho, aby mohli vést běžný život, zajistit jim co nejlepší kvalitu života, připravit programy i pro uspokojení vyšších potřeb
– součinnost nadace při založení Centra pro válečné veterány „Na křídlech“, jehož smyslem je pomoc a integrace veteránů zpět do běžného civilního života a zároveň pomoc rodinám, které o své nejbližší přišly při plnění úkolů na zahraničních misích
–  poskytnout servis těm cílovým skupinám obyvatelstva, jímž z jakýchkoliv důvodů je obtížné pomoci ve stávající dostupné síti sociálních služeb
–  péči o rodiny s dítětem s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením
–  podporu rodin, speciální poradenství, sociální intervence v rodinách sociálně ohrožených, konzultace a spolupráce s dalšími odborníky a zprostředkování kontaktů na ně, podporu integrace, případná pomoc při získání osobní asistence
–  podporu a rozvoj zdravotnické péče o děti, zajištění vybavení dětských zdravotnických zařízení, zvýšení úrovně technologického vybavení pro komplexní diagnostiku a léčbu dětí, včetně získání diagnostických a léčebných přístrojů.

Je to jen několik řádek, ale zahrnují naději, důvěru a nakonec i vítězství nad strádáním, nemocemi či bezmocností. Toho vítězství, podle kterého je nadační fond pojmenován.

Zbývá tedy jen poděkovat za finanční příspěvek,
který pomůže těm nejpotřebnějším.

Napsat komentář