logo
KONTAKT

Nadační fond NIKÉ
Dvořákova 14
602 00 Brno

Miloslava Vepřeková
ředitelka Nadačního fondu NIKÉ

GSM:                   +420 775 858 367
telefon:               +420 542 425 255
e-mail:                veprekova@nadacnifondnike.cz

IČO:                 26942879
číslo účtu:       4200039303/6800
                       SBERBANK CZ, a. s.

Děkujeme za Váš zájem a podporu