KALENDÁŘ PLÁNOVANÝCH AKTIVIT PRO ROK 2013

Celoroční spolupráce „SENIOŘI MEZI NÁMI“. Akce pro Domov pro seniory Brno – Vinohrady a domov důchodců Buchlovice.

Leden – Svatební show  –  Wannieck gallery  –  společný projekt s  NAIVE  s.r.o.,  svatebním salonem.

Březen – Setkání dětí brněnských základních škol u příležitosti vyhodnocení výtvarné a literární soutěže „DON“ v kulturním centru SEMILASSO.

Duben – Noc s Andersenem – tradiční akce ve spolupráci s knihovnou Jiřího Mahena

Květen – 5. ročník Mezinárodního hudebního festivalu La Sophia 2013. Pěvecká soutěž pro děti z dětských domovů a dětí ze sociálně znevýhodněných rodin.

Ve spolupráci s RWE Česká republika a.s. výstava obrázků hospitalizovaných dětí z MŠ a ZŠ při Fakultní nemocnici Brno. Výstava se uskuteční v Galerii Plamínek – v prostorách komplexu RWE.

Červen – Brno – město uprostřed Evropy – Dětský den pořádaný společně s Českou tábornickou unií v lesoparku Brno – Medlánky.

V rámci týmového dnu managmentu  RWE Česká republika  a.s. a Nadačního fondu NIKÉ úprava zahrady v Dětském domově pro sluchově a mentálně postižené děti Ivančice

Srpen – autogramiáda a tradiční setkání mladých motocyklových závodníků, reprezentantů ČR, s nemocnými dětmi v Dětské nemocnici Brno, pořádaná u příležitosti Mistrovství světa 2013 na Masarykově okruhu Brno.

Prosinec – XI. Adventní koncert, Advent, andělé a děti

Dětská  Country Mikulášská besídka pro dětské domovy, děti z pěstounských rodin, vesniček SOS a děti z Kociánky.

Vánoce na Brněnské radnici 23. prosince 2012.

Celoroční podpora Dětského domova pro sluchově a mentálně postižené děti v Ivančicích.