Kalendář plánovaných aktivit na rok 2011

KALENDÁŘ PLÁNOVANÝCH AKTIVIT PRO ROK 2011

Celoroční spolupráce „Senioři mezi námi“. Akce pro Domov pro seniory Brno-Vinohrady a Domov důchodců Buchlovice.

Spolupráce při pořádání kulturních akcí pro onkologické pacienty v Masarykově onkologickém ústavu Brno.

Podílení se na akcích MŠ a ZŠ při Fakultní dětské nemocnici Brno.

Spolupráce s folklorním sdružením Púčik.

Duben – Noc s Andersenem – každoroční akce Knihovny Jiřího Mahena Brno.

Květen – 4. ročník Talent La Sophia 2011. Pěvecká soutěž pro děti z dětských domovů a děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Nadační fond NIKÉ se podílí na spolupořádání brněnského kola.

Červen – Dětský den v rámci festivalu Brno – město uprostřed Evropy.

Červen – Podpora Mezinárodního festivalu Divadelních škol Setkání/Encouter

Srpen – Autogramiáda a setkání motocyklových závodníků, reprezentantů ČR s dětskými pacienty Fakultní dětské nemocnice Brno.

Září – „Dejme životu křídla“ – dražba výtvarných děl ve prospěch Masarykova onkologického ústavu.

Prosinec – 2. Adventní neděle – 9. benefiční koncert „Advent a andělé 2011“.

Prosinec – spolupráce na výtvarné soutěži „Legenda o svaté Anežce České“.

Prosinec – Mikulášská Country besídka pro děti z dětských domovů, stacionářů, Kociánky a pěstounských rodin.

Vánoce na Brněnské radnici.

Vánoční nadílka pro Dětský domov pro sluchově a mentálně postižené děti – Ivančice.