Kalendář plánovaných aktivit na rok 012

SENIOR KAMPUS MORAVSKÉ KNÍNICE – chráněné bydlení s poskytováním služeb pro seniory.

VZDÉLÁVÁNÍ PRO SENIORY – téma – Aktivní stárnutí a mezigenerační solidarita. Cílem projektu vzdělávacích kurzů pro seniory, je zlepšit jejich zapojení do společenského života a orientovat se v současném mediálním prostoru. Projekt reaguje na potřeby české společnosti z hlediska rozvoje lidských zdrojů seniorů.

PROJEKT VYBUDOVÁNÍ CENTRA VÝUKY A PRAXE PRO OBLAST SOCIÁLNÍCH A VEŘEJNÝCH SLUŽEB. Projekt si klade za cíl zvýšit odbornou, osobnostní a pedagogickou úroveň sociálních pracovníků v oblasti péče o seniory.

Celoroční spolupráce „SENIOŘI MEZI NÁMI“. Akce pro Domov pro seniory Brno – Vinohrady a domov důchodců Buchlovice.

21. – 22. leden 2012 – Svatební show – Wannieck gallery – společný projekt
s NAIVE s.r.o., svatebním salonem a agenturou pro Dětský domov pro sluchově a mentálně postižené děti v Ivančicích.

21. únor 2012 – Setkání dětí brněnských základních škol u příležitosti vyhodnocení výtvarné a literární soutěže „DON“ v kulturním centru SEMILASSO.

4. ročník Mezinárodního hudebního festivalu La Sophia 2012. Pěvecká soutěž pro děti z dětských domovů a dětí ze sociálně znevýhodněných rodin.

Podpora činnosti folklórního sdružení PÚČIK.

Noc s Andersenem – tradiční akce ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena Brno.

Brno – město uprostřed Evropy – Dětský den pořádaný společně s Českou tábornickou unií v lesoparku Brno – Medlánky.

Autogramiáda a tradiční setkání mladých motocyklových závodníků, reprezentantů ČR, s nemocnými dětmi v Dětské nemocnici Brno, pořádaná u příležitosti Mistrovství světa 2012 na Masarykově okruhu Brno.

Tradiční dražba výtvarných děl předních českých umělců „DEJME ŽIVOTU KŘÍDLA“.

X. ADVENTNÍ KONCERT – ADVENT, ANDĚLÉ A DĚTI, pořádaný v Městském divadle Brno 9. prosince 2012.

Dětská Country Mikulášská besídka pro postiženou mládež Kociánka Brno, dětské domovy, vesničku SOS a pěstounské rodiny – Kulturní středisko Sýpka Brno-Medlánky.

Vánoce na Brněnské radnici 23. prosince 2012.