Dobročinná aukce KDU-ČSL

Dobročinná aukce KDU-ČSL
Aukce obrázků dětí z mateřské školy v Dětské nemocnici Černá Pole při FN Brno, přinesla neuvěřitelných 309 250,– Kč.
Naše upřímné poděkování posíláme Mgr. Tomáši Podivínskému a JUDr. Cyrilu Svobodovi, kteří v duchu křesťanských hodnot nezapomínají na ty méně šťastné.
Peníze budou použity ve prospěch dětí, které obrázky namalovaly a a jejich malých spolupacientů.

Děkujeme všem dražitelům, jmenovitě:

JUDr. Cyril Svoboda, Václav Brejla, David Smetana, Petr Šec, Anetta Podivínská, Ing. Jiří Carbol, Ing. Ivan Zach, Iveta Hrazdírová, Martin Roman, Zdeňka Jonáková, Martina Kaderová, Michaela Klabanová, Petr Zatloukal, Ing. Michael Both, Ing. Jan Hitzger, Mgr. Jan Czerný, Mgr. Hana Klabanová, Marie Glatzová