Dobročinná akuce obrázků nemocných dětí pro nemocné děti

Aukce dvaceti obrázků, které namalovaly hospitalizované děti z Mateřské školy při fakultní nemocnici Brno, pracoviště Dětská nemocnice Černá pole, z oddělení onkologie, neurologie, interna, oční……., vychází z naší trvalé starosti o tělesně nebo duševně nemocné, handicapované a jinak potřebné či sociálně znevýhodněné děti i dospělé. Díky Nadačnímu fondu NIKÉ (www.nadacnifondnike.cz) je zajištěno, že všechny peníze z této aukce půjdou výhradně ve prospěch právě těchto nemocných dětí, které obrázky namalovaly – a samozřejmě i jejich spolupacientů se stejným nebo podobně závažným onemocněním, kteří se v Dětské nemocnici Brno léčí. Ani koruna se tak nepoužije na nějaké organizační či jiné režijní náklady, ale vše beze zbytku jen na zkvalitnění lékařské péče a co největší zpříjemnění náročné léčby závažných onemocnění těchto dětí.

Věříme, že dražené krásné, zarámované obrázky, které tyto nemocné děti nakreslily při pobytu v Mateřské škole během arteterapie, přímo v nemocnici, osloví svou hloubkou prožitku a přinesou radost všem, kteří mohou pomoci a bohulibě přihodí nějakou částku do dražby a o aukci řeknou i přátelům a známým – a za to vše upřímné poděkování a Pán Bůh zaplať!

Předseda KDU-ČSL, Cyril Svoboda, věnoval do základu aukce 100 tisíc korun, takže je k čemu přihazovat. I tímto počinem chceme bez velkých řečí prakticky ukázat, že nezapomínáme na potřebné a trpící i v době, kdy mají politici hlavně starosti volební.

Aukce skončí 20. května 2010 o půlnoci a poslední dražitel každého obrázku bude e-mailem nebo telefonicky obratem vyzván k poukázání dražební částky na speciální účet Nadačního fondu NIKÉ č.4200039303/6800, variabilní symbol 1717, vedený u Volksbank a.s. a to ve lhůtě do 48 hodin. V případě nepřevedení této částky by byl osloven druhý, resp. následující v pořadí před vítězem aukce konkrétního obrázku.

Obrázky budou dražitelům po úhradě dražební částky předány společně se smlouvou o nabytí vlastnictví předsedou KDU-ČSL Cyrilem Svobodou na závěrečném volebním setkání v Brně na Náměstí svobody, 26. května 2010 v 17.00 hodin, kde bude zakladatelce a předsedkyni správní rady Nadačního fondu NIKÉ paní profesorce MUDr. Haně Hrstkové, CSc. předán také šek s celkovou částkou získanou z aukce. Předání obrázků vítězným dražitelům může proběhnout na přání také v Paláci Charitas v Praze, či jinou, vhodnou formou.

Za Vaši pomoc nemocným dětem, které trpí závažným onemocněním Pán Bůh zaplať a opravdu srdečné díky!