Dejme životu křídla – FOTO

Nadační fond NIKÉ a Rakouské podnikatelské centrum, s.r.o. uspořádaly dne 22. září 2011 v Noem Arch Design Hotel charitativní dražbu „Dejme životu křídla“. Výtvarná díla věnovali Armutidisová Irena, Hanzelka Jiří a Zikmund Miroslav, Kodet Kristian, Kolbaba Jiří. Kováč Valér, Kratochvil Jef a Pospíšil Rostislav.
Výtěžek charitativní dražby bude použit ve prospěch projektu Nadačního fondu NIKÉ, jako příspěvek k zakoupení endoskopické techniky pro Masarykův onkologický ústav Brno. Pořizovací cena vyšetřovacího přístroje je
5 400 000,– Kč.
Děkujeme všem dražitelům a sponzorům.