Charitativní večer “Svatojánská noc”

Nadační fond NIKÉ ve spolupráci s Rakouským podnikatelským centrem a hotelem Barceló Brno Palace pořádal v prostorách tohoto nádherného hotelu 23. června  „Svatojánskou noc“, noc plnou kouzel, magie a pověr. Jedna z nich praví, že právě tuto noc se plní vyřčená přání. Přáním Nadačního fondu NIKÉ je spojit dohromady všechny, kteří nemají ve slovníku slovo lhostejnost. Charitativní večer byl spojený s dražbou fotografie Jefa Kratochvíla, obrazu Ivany Barazi a obrázků dětí ze Základní školy při DFN Brno. Tímto také děkujeme paní Mgr. Marii Plevové, ředitelce této školy a všem jejím spolupracovnicím. Dražba, kterou úspěšně moderoval Honza Adámek, vynesla 77 000,– Kč, které budou použity na volnočasové aktivity seniorů v domovech důchodců. Tento večer však nepomohl jen seniorům. Návštěvníci mohli svoje trable napsat na papírky, které později jedna odvážná dívka spálila.

DĚKUJEME VŠEM DRAŽITELŮM A VŠEM, KTEŘÍ SE NA AKCI PODÍLELI.

20140625001

20140625002

20140625003

20140625004

20140625005

20140625006

20140625007

20140625008

20140625009

20140625010

20140625011

20140625012

20140625013

20140625014

20140625015

20140625016

20140625017

20140625018

20140625019

20140625020

20140625021

20140625022
20140625023

20140625024