Vážení a milí přátelé, rok 2010 si budeme nepochybně pamatovat jako rok ne právě lehký, silně poznamenaný ekonomickou krizí. Snahou nadačního fondu NIKÉ v roce 2010 bylo, aby jeho práce byla přehledná, transparentní a smysluplná. Získávání finančních prostředků bylo v uplynulém krizovém roce velice náročné, a o to více jsme rádi, že se nám podařilo   Read More …

Categories: Výroční zprávy

Vážení přátelé, již popáté Vám předkládáme k nahlédnutí výroční zprávu Nadačního fondu NIKÉ. Zamýšlím se nad uplynulými měsíci. Všichni jsme byli svědky mnoha katastrof, které poznamenaly naši Modrou planetu a všechny, kteří jsme její součástí. Zemětřesení, povodně, ekologické katastrofy,hospodářská krize. Nikdo z nás si nedokáže představit, kolika miliónům lidí převrátily tyto tragédie život vzhůru nohama.   Read More …

Categories: Výroční zprávy

Vážení přátelé, otevřením výroční zprávy Nadačního fondu NIKÉ za rok 2008 jsme konfrontování s projekty, které se mohou zdát v dnešní době téměř zbytečné. Vždyť slyšíme, jak se naše společnost dostává na ekonomický vrchol, prosazujeme se na zahraničních trzích. Co tedy bychom mohli ještě chtít více? To je všechno možná i pravda. Jsme si ale   Read More …

Categories: Výroční zprávy

Vážení přátelé, vítáme Vás při čtení výroční zprávy za rok 2007. Potřetí si Vám dovolujeme představit práci Nadačního fondu NIKÉ. Přinášíme ohlédnutí za rokem 2007, ve kterém jsme s pomocí mnohých z Vás mohli pokračovat v naší práci. Stránky této zprávy vypovídají o tom, že se nám to společně podařilo. Máme radost, že nás rok   Read More …

Categories: Výroční zprávy

Motto: „…… často říkáte „Dal bych rád, ale jen těm, kdo si to zaslouží“. Stromy ve Vašem sadu to neříkají …… Dávají, aby mohly žít, neboť nedat, znamená zahynout. Ten, kdo je hoden toho, aby dostal své dny a noci, je hoden i toho, aby dostal od Vás vše ostatní. Vše co máte, bude jednoho dne   Read More …

Categories: Výroční zprávy

Vážení přátelé, vítám Vás při čtení výroční zprávy za rok 2005.  Rok 2005 vnímám jako  přelomový směrem k profesionalizaci a stabilitě. Posláním našeho nadačního fondu je pomáhat všem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Svým způsobem se nadační fond snaží  o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání,  ochranu  lidských    Read More …

Categories: Výroční zprávy