27.3.2015 – 28.3.2015 NOC S ANDERSENEM

Patnáctý ročník společné pohádkové NOCI s ANDERSENEM.

nocsand

Letošního programu se účastnilo celkem 25 žáků z druhých až čtvrtých tříd ZŠ. Program je velmi oblíbený nejen u dětí, ale také u rodičů. Tentokrát byl pro děti připraven nelehký úkol. Měly pomoci vyřešit záhadu ztracených literárních postav. Po knihovně bylo přichystáno 5 stanovišť, z nichž každé korespondovalo s jedním literárním žánrem (bajka, sci-fi, pohádka, horor, detektivka). Děti byly rozděleny do skupin (každá skupina byla označena jinou barvou, stejně tak všechna stanoviště měla jinou barvu). Každý dětský tým měla na starosti jedna literární postava (Perry Panter, Kapitán Nemo, Jezinka, Strašidýlko Nela a Liška). Skupina měla za úkol obejít nejlépe všechna stanoviště a na každém byla připravena indicie za splněné úkoly, která mladé nadšené účastníky měla posunout dál, k odhalení správné knihy a literární postavy. Jedním ze stanovišť byl workshop s ilustrátorem Honzou Smolíkem, který dětem představil tvorbu komiksu. Jakmile skupina správně uhodla, o jakou knihu a literární postavu se jedná, měla vytvořit nový příběh dle daného literárního žánru a najít tak ztraceným literárním postavám „nový domov“. Jakmile děti vymyslely bajku, pohádku, sci-fi, horor a detektivku, přišla děti navštívit Královna knih. Vyslechla všechny nové příběhy a uložila je do velkého královského klobouku. Nakonec byl z příběhů a fotek vytvořen malý sborník a druhý den děti s radostí a nadšením předvedly rodičům své výkony, společně s vlastním hudebním doprovodem.
Dětskému hudebně-vypravěčskému představení předcházela důkladná příprava. Všechny děti v těch samých skupinkách, v nichž tvořily příběh, měly na výběr z velkého množství hudebních nástrojů z Knihovny pro děti a mládež, a také z Hudební knihovny. Byly zde k dispozici chřestidla, činely, dřívka, tamburíny, bubínky, hudební dřevěné nástroje ve tvaru zvířat (např. žába, cvrček, krokodýl) aj. Jakmile každý malý účastník držel hudební nástroj, „pohádkový“ vedoucí každé skupiny s dětmi secvičil hudební doprovod k příběhům. Do představení byly zapojeny všechny děti, vypravěčem příběhu byl vždy jeden člen skupinky, ostatní vytvářeli zvukový doprovod a nikdo nezůstal nezapojen. Nadšení diváci měli možnost poslechnout si zvuky hromů, „klapající“ koňská kopyta apod., což dodalo příběhům na jejich autentičnosti.
Sobotního programu se zúčastnili také rodiče dětí, kteří byli na své ratolesti náležitě pyšní, a také jejich další rodinní příslušníci. Ve spolupráci se Skandinávským domem byla pro všechny připravena bohatá snídaně, po které následoval společný rodinný kvíz, jehož tématem byl samozřejmě Hans Christian Andersen. Návštěvníci odcházeli domů plni nadšení a krásných zážitků.

Nadační fond NIKÉ děkuje za příležitost být součástí této významné dnes již
celosvětové akce.

tadaa